Služby pro majitele bytů a rodinných domů

 • Zajištění dodatků k nájemním smlouvám v případě změn, prodloužení apod.
 • Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, internet, elektrická energie)
 • Komunikace se společenstvím vlastníků jednotek – evidence nájemce, kontrola vyúčtování, úhrada záloh za služby, účast na shromáždění SVJ
 • Vyhledání solventního a slušného nájemce včetně referencí a ověření v registru exekucí
 • Pravidelná inspekce nemovitosti
 • Optimalizace pojištění nemovitosti a zajištění pojistných plnění
 • Klientský účet pro evidenci přijatých plateb od nájemce
 • Příprava předávacího protokolu o stavu a vybavení bytu
 • Převzetí bytové jednotky při ukončení nájemního vztahu
 • Vyúčtování záloh nájemce s ohledem na aktuální stav spotřeby
 • Archivace veškeré dokumentace
 • Evidence technologií a technologických zařízení, jejich revize, pravidelný servis, termíny a jejich platnost
 • Zajištění případných oprav po převzetí i v průběhu užívání bytu
 • Zajištění rekonstrukce a vybavení bytové jednotky
 • Zajištění pravidelného úklidu i údržby zeleně
 • Zajištění podkladů a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
 • Zajištění právního servisu
 • Homestaging

Služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Ekonomická správa

-  Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
-  Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
-  Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
-  Předpisy záloh a vyúčtování služeb včetně stanovení rozúčtovacího klíče
-  Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
-  Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek
-  Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění společenství vlastníků jednotek
-  Příprava stanov na míru SVJ
-  Účast správce na jednání výboru, kontrolní komise, shromáždění SVJ
-  Podklady a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
-  Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
-  Optimalizace pojistných smluv a zajištění pojistných plnění
-  Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
-  Zajištění služeb advokáta
-  Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb
-  GDPR
-  Úvěry a dotace
-  Optimalizace financí (náklady) a zajištění rizik (odpovědnosti, ochrana majetku)
-  Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy

 

Technická správa

-  Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
-  Kontrolní den technika na objektu
-  Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
-  Rekonstrukce včetně stavebně technického dozoru
-  Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
-  Zajištění havarijní nonstop linky
-  Odečty poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
-  Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
-  Archivace dokumentace související se správou nemovitosti
-  Údržba a opravy technických zařízení
-  Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
-  Optimalizace technických provozních nákladů
-  Údržba zeleně
-  Ostraha objektu
-  Služby concierge
-  Poštovní služby
-  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Služby pro majitele bytových domů

Ekonomická správa

-  Online evidence přijatého nájmu a záloh včetně vyúčtování služeb nájemcům
-  Příprava dodatků – změny nájemní smlouvy, výše nájemného a záloh, zajištění postoupení nájemní smlouvy

-  Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky

-  Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
-  Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
-  Předání a převzetí prostor k pronájmu
-  Předpisy záloh a vyúčtování služeb
-  Zajištění vyúčtování služeb nájemcům

-  Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
-  Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
-  Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek

-  Zajištění služeb advokáta
-  Zajištění a organizace valné hromady včetně pozvánek a zápisu z jednání

 

Technická správa

-  Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
-  Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
-  Zajištění rekonstrukcí včetně stavebně technického dozoru
-  Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
-  Zajištění havarijní nonstop linky
-  Zajištění provedení odečtů poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
-  Převody a uzavírání smluv na dodávku služeb a médií (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
-  Archivace dokumentace související se správou nemovitosti
-  Údržba a opravy technických zařízení
-  Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
-  Optimalizace technických provozních nákladů
-  Údržba zeleně
-  Energetický management
-  Ostraha objektu
-  Služby concierge
-  Poštovní služby
-  PENB
-  CAFM software pro řízení provozu domu

Služby pro developery

Ekonomická správa

-  Založení SVJ – prohlášení vlastníka, notářský zápis, stanovy, domovní řád, rozúčtovací klíč služeb, nastavení výše poplatků spojených s užíváním jednotky-Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky
-  Sestavení účetní závěrky včetně zprávy o hospodaření
-  Mzdová a personální agenda statutárního orgánu
-  Předpisy záloh a vyúčtování služeb včetně stanovení rozúčtovacího klíče
-  Evidence a aktualizace vlastníků bytových a nebytových jednotek a garáží
-  Kontrola úhrad zálohových plateb včetně upomínek
-  Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění společenství vlastníků jednotek
-  Účast správce na jednání výboru, kontrolní komise, shromáždění SVJ
-  Zajišťujeme podklady a zpracování daňových přiznání (DPPO, DPFO, Daňové přiznání z nemovitých věcí)
-  Aktivní obsluha bankovního účtu klienta, platební příkazy a měsíční výpisy
-  Optimalizace pojistných smluv a zajištění pojistných plnění
-  Dotační tituly
-  Kontrola fakturace a evidence provozních nákladů
-  Zajištění služeb advokáta
-  Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb
-  GDPR
-  Úvěry a dotace
-  Optimalizaci financí (náklady) a zajištění rizik (odpovědnosti, ochrana majetku).

-  Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy
-  Zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy

 

Technická správa

-  Commissioning – převzetí technologického celku a uvedení do provozu
-  Součinnost s nastavením a zajištěním servisních smluv nutných k bezproblémovému chodu domu
-  Vedení a případná aktualizace projektové dokumentace v digitální podobě (pokud byla předána)
-  Vedení agendy FM a PM v klientem zvoleném CAFM softwaru
-  Přehled revizí technických zařízení a jejich zajištění včetně sledování platnosti
-  Kontrolní den technika na objektu
-  Zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
-  Zajištění výběrového řízení na rekonstrukci včetně stavebně technického dozoru
-  Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
-  Zajištění havarijní nonstop linky
-  Odečty poměrových měřidel – podklad pro vyúčtování
-  Uzavírání smluv na dodávku služeb (plyn, voda, elektrická energie, provoz výtahu, odpad, pojištění)
-  Archivace dokumentace
-  Údržba a opravy technických zařízení
-  Odborná údržba kotelny, výtahu a VZT či klimatizace strojovny
-  Optimalizace technických provozních nákladů
-  Údržba zeleně
-  Ostraha objektu
-  Služby concierge
-  Služby prádelny
-  Poštovní služby
-  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
-  Car fleet/parking management včetně vytvoření a servisu dobíjecí stanice

PIROGOV & SONS je realitní kancelář, která poskytuje kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu rezidenčních realit, pozemků developerských projektů, vil a rodinných domů v atraktivních lokalitách Prahy a Pálavy – Mikulov na jižní Moravě. Své služby poskytujeme našim klientům již od roku 2012. Pracujeme výhradně s kvalitními nemovitostmi, rychle, profesionálně, s důrazem na to podstatné. Neustále zlepšujeme naše služby a jsme ti, kteří přichází s funkčními metodami vedoucími ke spokojenému výsledku.